Bình Phước: Hỗ trợ 100% chi phí kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp FDI

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền vừa ký văn bản giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị thực hiện quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và mức chi cho các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, Bình Phước sẽ chi ngân sách để hỗ trợ 100% các khoản chi phí liên quan đến việc kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, doanh nghiệp FDI và các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất cũng như nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

Các chương trình hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ… được ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% chi phí.

Các doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợđược hỗ trợ 50% chi phí nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ. Cùng đó, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cũng được hỗ trợ hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm và hỗ trợ tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại; mua bản quyền, sáng chế, phần mềm; thuê chuyên gia nước ngoài và đào tạo nguồn nhân lực.

Các dự án nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đã tự đầu tư nghiên cứu, phát triển và triển khai sản xuất có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu.

Đặc biệt, với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ có quy mô số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí (tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng) được hỗ trợ tối đa lên tới 160 triệu đồng/doanh nghiệp khi thực hiện đánh giá, công nhận hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất để đáp ứng yêu cầu chuyển đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu.

MỚI - NÓNG