BHXH Việt Nam quyết tâm tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp

Ngày 14/10/2020, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V. Nhân dịp này, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp”.
BHXH Việt Nam quyết tâm tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp ảnh 1 Thay mặt Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động cho 11 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2020

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hằng năm và giai đoạn 2016-2020

Theo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, giai đoạn 2016-2020, BHXH Việt Nam ban hành gần 200 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các PTTĐ và công tác khen thưởng trong toàn Ngành.

Bên cạnh việc hưởng ứng và tổ chức thực hiện 4 phong trào thi đua (PTTĐ) do Thủ tướng Chính phủ phát động, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai các PTTĐ thực hiện Nghị quyết số 21 và số 28 của Đảng gồm: 2 PTTĐ theo giai đoạn; 5 PTTĐ thường xuyên hàng năm và 10 PTTĐ chuyên đề theo đợt phù hợp nhiệm vụ chính trị hàng năm và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần quyết tâm hoàn thành.

“Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm đều tăng vượt so với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 là 70,2 triệu người và tới năm 2019 là 86,5 triệu người”, ông Mạnh cho biết.

Theo đó, tính đến 31/8/2020, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 86,4 triệu người (đạt 98% kế hoạch được giao); số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh, đến tháng 8/2020 đạt 786.173 người. Đặc biệt, chỉ tính riêng số người tăng mới năm 2019 bằng gấp hai lần kết quả về số người phát triển được giai đoạn 11 năm trước đó. Số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

“Năm 2015, toàn Ngành đã giải quyết cho gần 8,1 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH thì đến năm 2019 con số này là 12,5 triệu lượt người (tăng 54%). Năm 2015 toàn Ngành đã thanh toán chi phí KCB BHYT cho 130 triệu lượt người và đến năm 2019 đã thanh toán cho 184 triệu lượt người (tăng 41%)”, báo cáo của BHXH Việt Nam cho hay.

Hiện nay, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho khoảng 3,2 triệu người hưởng (trong đó có 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt và khoảng 600 nghìn người nhận qua tài khoản cá nhân).

Về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), theo lãnh đạo BHHX Việt Nam, toàn ngành đã cắt giảm từ 115 TTHC năm 2014 xuống còn 27 thủ tục năm 2019; số lần thực hiện giao dịch bình quân giảm từ 12 lần/năm xuống còn 1 lần/năm…

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu 2018, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2017), trong đó chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2017).

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối liên thông với 100% cơ sở KCB BHYT trong phạm vi toàn quốc (tuyến xã 10.376 cơ sở y tế, tuyến huyện 1.933 cơ sở y tế, tuyến tỉnh 540 cơ sở y tế, tuyến Trung ương 48 cơ sở y tế).

Thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” theo Quyết định phê duyệt số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, toàn Ngành BHXH Việt Nam đã giảm 65 đầu mối cấp phòng thuộc 63 BHXH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn; giảm 6 BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh.

Nhân dịp này, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp” hướng tới sự hài lòng của người dân và các chủ thể tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025.

BHXH Việt Nam quyết tâm tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp ảnh 2 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể

Lãnh đạo phải đi đầu trong thi đua để quần chúng noi theo

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đồng thời là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà ngành BHXH đạt được trong 5 năm qua.

Thống nhất với 8 nhiệm vụ, 4 giải pháp được ngành BHXH Việt Nam nêu ra trong báo cáo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị toàn ngành BHXH Việt Nam cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT để thực sự là những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu phát triển BHXH, BHYT toàn dân, các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quyền lợi cua người tham gia ngày càng nâng cao.

Phó Chủ tịch nước đề nghị ngành BHXH Việt Nam chú trọng xây dựng hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền và phát triển BHYT để mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia BHYT, thụ hưởng các dịch vụ y tế.

“Đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chú trọng việc phòng chống trục lợi chính sách bảo hiểm; đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và các chủ thể tham gia; phát triển BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị ngành BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành. Trong đó, tập trung thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT,  BHTN, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ 7.

“Khắc phục các mặt còn hạn chế, tồn tại thời gian qua. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc

Tại Đại hội, thay mặt Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động cho 11 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2020.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể;

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc của Ngành.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán lao dốc sau nghỉ lễ, mất hơn 40 điểm

Chứng khoán lao dốc sau nghỉ lễ, mất hơn 40 điểm

TPO - Phiên giao dịch sau ngày nghỉ lễ, VN-Index rơi hơn 40 điểm xuống điểm 1.227,82 điểm. Loạt mã trụ vốn hoá lớn chìm trong sắc đỏ, tác động tiêu cực tới chỉ số. Đáng chú ý, một số cổ phiếu có kết quả kinh doanh bết bát, vào diện kiểm soát của SGD Chứng khoán có diễn biến giao dịch trái chiều. Mã tăng trần "lạ thường", mã nằm sàn, trắng bên mua.
Năm doanh nghiệp tại Mỹ đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25

Năm doanh nghiệp tại Mỹ đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25

TPO - Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 22/4, Cục đã kiểm tra thông tin liên quan việc doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25. Theo Hệ thống đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ, hiện có 5 hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25 ở trạng thái "đang kiểm tra".
Việc cải cách môi trường kinh doanh ở Việt Nam còn nhiều điểm nghẽn. Ảnh: Như Ý

Môi trường kinh doanh Việt Nam: Kiểm tra, thủ tục làm khó doanh nghiệp

TP - Trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến cộng đồng doanh nghiệp (DN) liêu xiêu, quá trình cải cách môi trường kinh doanh dường như chậm lại. Thủ tục hành chính ở các lĩnh vực như đất đai, kiểm tra chuyên ngành nhiều vướng mắc, thậm chí tăng hơn so với trước đây. Nhiều  DN  đã “kiệt sức” vì dịch bệnh, nay thêm các rào cản  khiến họ càng khó vực dậy.