Có 1 kết quả :

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới: Chi tiêu có minh bạch?

TPO - Việt Nam hiện có một quỹ tài chính mang tên Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới do các doanh nghiệp (DN) bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm bắt buộc TNDS đóng góp hàng năm, được Bộ Tài chính giao cho Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam quản lý kể từ năm 2009.