Băn khoăn việc hỗ trợ điện thoại thông minh cho 550.000 hộ nghèo

0:00 / 0:00
0:00
Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh (ảnh Nhật Minh)
Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh (ảnh Nhật Minh)
TPO - Ủy ban Xã hội của Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ việc hỗ trợ điện thoại thông minh cho 550.000 hộ nghèo ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, song nếu khu vực đó chưa có dịch vụ viễn thông hoặc không bảo đảm được chi phí sử dụng dịch vụ thì khắc phục thế nào?

Chiều 23/7, trình Quốc hội chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, tổng nguồn vốn đề xuất thực hiện chủ trương đầu tư là 75.000 tỷ đồng.

Mục tiêu của chương trình là phấn đấu giảm 1/2 số hộ nghèo, hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia; 30% số huyện nghèo, 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ thí điểm, phát triển trên 1.000 mô hình giảm nghèo tạo sinh kế, việc làm bền vững, thu nhập tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình tham gia dự án tăng ít nhất 25%/năm; bình quân mỗi năm có 500 nghìn hộ gia đình tham gia dự án, mô hình giảm nghèo.

Cùng với đó Chương trình sẽ hỗ trợ 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng…

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra về nội dung trên, Ủy ban Xã hội của Quốc hội đề nghị làm rõ việc 550.000 hộ nghèo ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ điện thoại thông minh. “Nếu những trường hợp được hỗ trợ điện thoại ở các thôn, bản chưa có dịch vụ viễn thông di động mặt đất, dịch vụ internet băng thông rộng cố định hoặc không bảo đảm được chi phí sử dụng dịch vụ thì khắc phục thế nào”, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đặt vấn đề.

Về việc hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, bà Nguyễn Thúy Anh cho biết, dự án này trong giai đoạn 2016- 2020 được đánh giá là đã phát huy hiệu quả, giúp thay đổi diện mạo nông thôn các xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo một cách rõ rệt. Tuy nhiên, mức hỗ trợ đầu tư còn thấp, dàn trải nên các công trình thường có quy mô nhỏ, thiết kế chưa đạt chuẩn kỹ thuật, dễ hư hỏng, xuống cấp.

Do đó, Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ tính toán mức hỗ trợ đầu tư hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm để giúp thay đổi cơ bản điều kiện hạ tầng ở các huyện, xã đặc biệt khó khăn góp phần sớm đưa các huyện, xã này thoát nghèo; tăng cường thực hiện chính sách việc làm công tại địa bàn cấp xã theo quy định của Luật Việc làm để huy động tối đa nhân công là người địa phương tham gia vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

MỚI - NÓNG