Ban Dân vận T.Ư khảo sát thực hiện bài học 'Dân là gốc', 'Dân là trung tâm' trong Đoàn Thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Dân vận Trung ương có buổi làm việc với T.Ư Đoàn về khảo sát thực hiện bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới. 
Ban Dân vận T.Ư khảo sát thực hiện bài học 'Dân là gốc', 'Dân là trung tâm' trong Đoàn Thanh niên ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban Dân vận T.Ư và T.Ư Đoàn. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Đoàn công tác Ban Dân vận T.Ư làm việc với T.Ư Đoàn về khảo sát việc thực hiện bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Chủ trì buổi làm việc có ông Bùi Tuấn Quang - Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng đoàn khảo sát; anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Vận dụng bài học "Dân là gốc" trong tình hình mới

Ông Bùi Tuấn Quang cho biết, để chuẩn bị văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ban Dân vận T.Ư được giao thực hiện đề tài khảo sát việc thực hiện bài học "Dân là gốc", "Dân là trung tâm" và vấn đề phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Thực hiện kế hoạch này, Ban Dân vận T.Ư khảo sát một số cơ quan, bộ, ngành địa phương, trong đó có T.Ư Đoàn. Qua đó sẽ chắt lọc vấn đề liên quan gửi báo cáo tới Bộ Chính trị và xây dựng văn kiện Đại hội Đảng.

Theo ông Quang, bài học “Dân là gốc” xuyên suốt trong lịch sử dân tộc và trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, từ khi đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vận dụng “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”, phát huy sức mạnh toàn dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng thanh niên Việt Nam.

Ban Dân vận T.Ư khảo sát thực hiện bài học 'Dân là gốc', 'Dân là trung tâm' trong Đoàn Thanh niên ảnh 2

Ông Bùi Tuấn Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên, ông Quang ghi nhận, tổ chức Đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động tìm tòi hướng đi mới phù hợp với điều kiện cách mạng dân tộc, phù hợp với quy luật phát triển thời đại và nhu cầu nguyện vọng của thanh thiếu nhi.

“Với chức năng của mình, T.Ư Đoàn đã lấy thanh niên là gốc, là trung tâm, chủ thể trong các hoạt động của mình, thúc đẩy thanh niên thể hiện vai trò, vị trí của mình trong các phong trào hành động cách mạng; phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công tác mở rộng mặt trận đoàn kết”, ông Quang nói.

Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư đề nghị, hội nghị tập trung thảo luận: Đánh giá đúng khách quan kết quả vận dụng bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lấy lợi ích thanh niên làm trung tâm trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; phát huy sức mạnh của thanh niên trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng; vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Bên cạnh đó, chia sẻ những khó khăn, hạn chế và giải pháp trong vận dụng bài học hiệu quả bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Ban Dân vận T.Ư khảo sát thực hiện bài học 'Dân là gốc', 'Dân là trung tâm' trong Đoàn Thanh niên ảnh 3

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cho rằng việc khảo sát có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ có ý nghĩa với Ban Dân vận T.Ư, mà qua những kết quả được nghiên cứu, sẽ giúp cho các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có T.Ư Đoàn, sẽ có những giải pháp triển khai mới về công tác đoàn kết, tập hợp và phát huy thanh niên trong thực hiện bài học "Dân là gốc", "Dân là trung tâm"…

Thanh niên là chủ thể trong hoạt động

Báo cáo tại buổi làm việc, anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cho biết thời gian qua, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến, sức sáng tạo, tính tự chủ và phát huy sức mạnh của thanh thiếu niên; đồng thời chú trọng thiết kế các chương trình, hoạt động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu niên trong thời kỳ mới.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi, tổ chức Đoàn đã tiên phong thực hiện việc kết nối hệ thống các trang cộng đồng trên mạng xã hội, để tạo sự đồng bộ, lan tỏa trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Trong đó, tiêu biểu là ra mắt ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” để kết nối, thông tin, tuyên truyền và định hướng, giáo dục thanh niên và ứng dụng “Làm việc tốt” nhằm triển khai chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”.

T.Ư Đoàn đã chủ động xây dựng, tham mưu với Chính phủ phê duyệt chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”.

Việc thực hiện 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên phát triển toàn diện.

Các chương trình đồng hành với thanh thiếu niên được các cấp triển khai với những nội dung thiết thực, góp phần phát triển toàn diện thanh thiếu niên và khẳng định vai trò của Đoàn trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh thiếu niên.

Ban Dân vận T.Ư khảo sát thực hiện bài học 'Dân là gốc', 'Dân là trung tâm' trong Đoàn Thanh niên ảnh 4

Anh Nguyễn Kim Quy trao đổi ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Theo anh Quy, nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được đổi mới, theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, sở thích của thanh niên, qua đó, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Công tác cụ thể hóa bài học "Dân là gốc", "Dân là trung tâm" đã được triển khai qua các kết luận, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

"Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với sứ mệnh đại diện tiếng nói nguyện vọng của thanh niên Việt Nam đã tập trung nhiều hoạt động hướng về thanh niên, đưa thanh niên trở thành chủ thể trong tổ chức và triển khai các chủ trương, hoạt động của Đoàn. Các cấp bộ Đoàn luôn dành thời gian lắng nghe, nắm bắt nguyện vọng, tình cảm của thanh thiếu niên, từ đó tham mưu, đề xuất với Đảng, chính quyền giải quyết các vấn đề, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên", anh Nguyễn Kim Quy cho biết.

Ban Dân vận T.Ư khảo sát thực hiện bài học 'Dân là gốc', 'Dân là trung tâm' trong Đoàn Thanh niên ảnh 5Ban Dân vận T.Ư khảo sát thực hiện bài học 'Dân là gốc', 'Dân là trung tâm' trong Đoàn Thanh niên ảnh 6Ban Dân vận T.Ư khảo sát thực hiện bài học 'Dân là gốc', 'Dân là trung tâm' trong Đoàn Thanh niên ảnh 7Ban Dân vận T.Ư khảo sát thực hiện bài học 'Dân là gốc', 'Dân là trung tâm' trong Đoàn Thanh niên ảnh 8

Các đại biểu của Ban Dân vận T.Ư và T.Ư Đoàn trao đổi, chia sẻ ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh; Lâm Đăng Hải

Ban Dân vận T.Ư khảo sát thực hiện bài học 'Dân là gốc', 'Dân là trung tâm' trong Đoàn Thanh niên ảnh 9Ban Dân vận T.Ư khảo sát thực hiện bài học 'Dân là gốc', 'Dân là trung tâm' trong Đoàn Thanh niên ảnh 10
MỚI - NÓNG