Có 1 kết quả :

SGK phục vụ năm học mới 2020 – 2021 Ảnh: Như Ý

Không nên biên soạn thêm một bộ SGK

TP - Xung quanh việc Bộ GD&ĐT xin không biên soạn 1 bộ SGK, nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cùng đề xuất Bộ không nên lãng phí ngân sách nhà nước để biên soạn thêm một bộ SGK, mà tiếp tục thực hiện xã hội hóa (XHH) như đã làm thời gian qua.