Có 1 kết quả :

Lúa mạch là một trong những mặt hàng chủ lực của Australia

Australia sẽ kiện Trung Quốc ra WTO

TP - Australia sẽ khiếu nại Trung Quốc với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Bắc Kinh áp đặt mức thuế cao đối với lúa mạch xuất khẩu của họ, một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ xấu đi giữa hai đối tác thương mại lớn.