Ấn Độ công nhận quyền bình đẳng cho phụ nữ trong quân đội

Việc công nhận quyền bình đẳng cho phụ nữ trong quân đội Ấn Độ là một điều rất ý nghĩa đối với các nữ sĩ quan và những người mong muốn gia nhập lực lượng.

Có thể bạn quan tâm