9/11 là Ngày Pháp luật Việt Nam

9/11 là Ngày Pháp luật Việt Nam
TP - Bộ Tư pháp vừa chính thức công bố ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật.

Theo đó, tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Vào ngày này năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta ra đời, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Ngày Pháp luật sẽ giúp cho mọi tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng, thông qua những cách thức khác nhau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG