Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo:

6 tuần thi, 4.500 người trả lời đúng đáp án

6 tuần thi, 4.500 người trả lời đúng đáp án
TP - Đáp án tuần thứ sáu: Câu 1 - Trung ương Đảng; Câu 2 - Trường Chinh; Câu 3 - Đại hội VII.

Số người trả lời đúng đáp án tuần này là 693. Trần Thanh Trầm (KP6, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) - giải nhất; Trần Ngọc Lệ (Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh) - giải nhì; Trương Công Sơn (Phường 1, TP Vĩnh Long,  tỉnh Vĩnh Long) - giải ba.

Câu hỏi cuộc thi tuần thứ bảy (Từ 10h ngày 15/9 đến 10h ngày 22/9/2009):

1: Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí (...) lẫn nhau”. Hãy điền vào dấu (...) một trong các phương án sau đây? (a. Quan tâm; b. Thương yêu; c. Giúp đỡ; d. Quan tâm giúp đỡ).

2: Để đẩy lùi những tiêu cực trong giáo dục, hiện nay ngành giáo dục đang thực hiện cuộc vận động nào? (a. Nói không với tiêu cực trong thi cử; b.Nói không với tình trạng dạy chay; c. Nói không với tiêu cực trong thi cử và nói không với việc chạy theo thành tích; d. Nói không với cơ sở vật chất xuống cấp).

3: Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943) đã đề ra mấy nguyên tắc vận động cuộc vận động văn hoá ở Việt Nam? (a. 3 nguyên tắc; b. 4 nguyên tắc; c. 5 nguyên tắc; d. 7 nguyên tắc).

MỚI - NÓNG