'Mở rộng Quy mô Vệ sinh và Cấp nước sạch Nông thôn dựa trên kết quả'

'Mở rộng Quy mô Vệ sinh và Cấp nước sạch Nông thôn dựa trên kết quả'
Sau 2 năm thực hiện, Chương trình “Mở rộng Quy mô Vệ sinh và Cấp nước sạch Nông thôn dựa trên kết quả” (RB – SupRSWS) do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đã có những dấu ấn nhất định trong việc cải thiện vệ sinh nông thôn.

Chương trình này được triển khai trên quy mô 21 tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Mục tiêu Phát triển Chương trình là: “Cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường và duy trì  tiếp cận tới vệ sinh và cấp nước ở các khu vực nông thôn tại các tỉnh tham gia Chương trình”.

Các hoạt động vệ sinh trong Chương trình được thiết kế dựa trên nghiên cứu thăm dò (do Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London thực hiện năm 2015) và các công trình thí điểm trước đây (do Chương trình nước và Vệ sinh của  NHTG và các tổ chức phát triển khác thực hiện).

Phản hồi tập huấn tại các tỉnh cho cán bộ giáo dục, giáo viên cũng như hoạt động truyền thông tại các trường học trong các xã đạt mục tiêu vệ sinh toàn xã là rất khả quan.

Do cần thời gian dài hơn để đạt được Vệ sinh toàn xã và những thách thức được xác định trong việc xúc tiến cải thiện vệ sinh ở các khu vực dân tộc thiểu số, mục tiêu cho Vệ sinh toàn xã giảm từ 680 xuống 525 để khả thi với các tỉnh

Bộ Y tế cũng kêu gọi các đơn vị, các cấp chính quyền, các tổ chức triển khai hiệu quả hơn công tác truyền thông, thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh để phòng chống dịch bệnh.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm