Có 11 kết quả :

Sự cố nhiễm bẩn, mất nước sông Đà 2019 khiến hàng vạn người dân lao đao

Chớm hè đã lo mất nước máy

TP - Mới đầu hè, người dân khu vực Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã trải qua kỳ mất nước dài 4 ngày, do sự cố vỡ đường ống nước sông Đà. Dù sự cố đã được khác phục sau 6 tiếng nhưng cũng cho thấy nguy cơ mất nước sinh hoạt vẫn hiện hữu. 
Nhà vệ sinh trường học ở nhiều vùng nông thôn và miền núi là nỗi ám ảnh của học sinh (Ánh: Báo An ninh Thủ đô)

Cấp nước sạch và nhà vệ sinh trường học ở nông thôn được trú trọng

Là một trong hai họat động thuộc hợp phần 1 (Cấp nước cho cộng đồng dân cư)của Chương trình Mở rộng Quy mô Vệ sinh và Nước sạch Nông thôn Dựa trên Kết quả được triển khai tại 21 tỉnh Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Cấp nước và vệ sinh cho các trường học là việc rất cần thiết và phải làm ngay để đem đến môi trường lành mạnh, đảm bảo vê sinh cho các học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước.