Vietnam Airlines hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Vietnam Airlines hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa phát thông báo thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tới cuối tháng 7.

Theo đó, Vietnam Airlines (mã cổ phiếu: HVN) dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/7/2020, thay cho kế hoạch tổ chức trước đó được đưa ra là vào ngày 16/7.

Lý do lùi Đại hội cổ đông, theo Vietnam Airlines, là do công tác chuẩn bị các nội dung họp chưa hoàn thành.

Ngày cuối cùng để cổ đông đăng ký tham dự Đại hội cổ đông vẫn giữ nguyên là ngày 15/6/2020.

MỚI - NÓNG