[VIDEO] Chỉ dẫn dinh dưỡng cho F0, F1 tại nhà trong mùa dịch COVID-19

TPO - Bác sỹ Đỗ Doãn Bách đến từ Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành đưa ra các chỉ dẫn dinh dưỡng tại nhà đối với các F0, F1… trong mùa dịch COVID-19.