Vi phạm hành lang an toàn lưới điện: Có thể bị khởi tố hình sự

TPO - Điều 15, Nghị định 134/2013 về xử phạt trong lĩnh vực điện lực đã quy định, mức phạt tiền thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 50 triệu đồng tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Với những hành vi vi phạm có tính chất và mức độ nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chính một lần mà vẫn tiếp tục vi phạm, đối tượng vi phạm có thể bị xử lý hình sự.
Vi phạm hành lang an toàn lưới điện: Có thể bị khởi tố hình sự ảnh 1