Trộm bẻ khóa xe máy nhanh như chớp, dân không kịp trở tay

Lợi dụng lúc đám đông không để ý, nam thanh niên bẻ khóa, trộm xe máy nhanh như chớp, người dân phát hiện ra, lập tức đuổi theo nhưng không kịp.

Có thể bạn quan tâm