Hội nghị giao ban 3 Ban chỉ đạo 2014:

Triệt phá tà đạo, tư tưởng ly khai, phản động

Triệt phá tà đạo, tư tưởng ly khai, phản động
TP - Báo cáo của Hội nghị giao ban ba Ban chỉ đạo (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) tiếp tục khẳng định những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tăng cường hiệu quả công tác dân tộc và đấu tranh quyết liệt với hàng loạt những vấn đề phức tạp liên quan tà đạo, tư tưởng ly khai, lôi kéo của các thế lực phản động.

Tại khu vực của Ban chỉ đạo Tây Bắc, nhiều vấn đề nổi lên đã được xử lý, giải quyết kịp thời, điển hình là đấu tranh hiệu quả xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình cố tình hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”.

Tại vùng của Ban chỉ đạo Tây Nguyên, lực lượng chức năng luôn nhận được đôn đốc đấu tranh xóa bỏ tà đạo, quyết liệt xử lý và đấu tranh với các đối tượng phản động Fulro, chỉ đạo các tỉnh triển khai và hoàn thành đề án giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, thường xuyên bám sát những vấn đề trọng tâm như chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong vùng, lực lượng chức năng đấu tranh với các thế lực thù địch kích động tư tưởng ly khai, tự trị, quốc tế hóa vấn đề Khmer.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tham dự Hội nghị đã lắng nghe, nhận xét và chỉ đạo cụ thể nhiệm vụ sắp tới cho ba Ban chỉ đạo. Theo đó, sẽ tập trung nắm tình hình tại các địa phương sát hơn nữa, không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế tại địa phương, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, đẩy mạnh quản lý Nhà nước về tôn giáo, giải quyết tốt tình trạng di dân tự do, và đặc biệt là kiên quyết đấu tranh tiến tới xóa bỏ “tà đạo”, “đạo lạ”, không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh trật tự trên các địa bàn vùng.

MỚI - NÓNG