TPHCM có 16 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM có 16 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội
TPO - Tính đến 17h hôm nay (14/3), Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân TPHCM đã nhận được 54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 173 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, trong đó có 16 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội và 13 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Tối 14/3, đại diện Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Ủy ban bầu cử) TPHCM cho biết công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) TPHCM đã kết thúc vào lúc 17h cùng ngày theo quy định.

Từ ngày bắt đầu nhận hồ sơ (22/2) đến 17h ngày 14/3, Ủy ban bầu cử TPHCM đã nhận được 54 hồ sơ ứng cử ĐBQH và 173 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TPHCM. Trong số đó có 16 hồ sơ tự ứng cử ĐBQH và 13 hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND TPHCM. Ngoài ra, có 8 trường hợp nộp hồ sơ tự ứng cử cả hai cấp (ĐBQH, đại biểu HĐND TPHCM).

Theo kết hoạch, Ủy ban bầu cử TPHCM, Ủy ban bầu cử TP Thủ Đức và các huyện, các xã, thị trấn sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ ứng cử cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, TP Thủ Đức và các huyện, các xã, thị trấn trong hai ngày 15 và 16/3.

Dự kiến đến ngày 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, TP Thủ Đức, các huyện, xã, thị trấn sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử.

Trước ngày 19/3, TPHCM sẽ nộp hồ sơ ứng cử viên ĐBQH về Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Thị Hồng Thắm, người ứng cử kê khai thông tin theo biểu mẫu hồ sơ của Hội đồng bầu cử quốc gia. Tại phần Quốc tịch, người ứng cử phải ghi rõ "Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác".

TPHCM có 16 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 1 Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM 

Trường hợp đang có cả quốc tịch nước khác hoặc đang làm thủ tục xin gia nhập quốc tịch nước khác thì ghi rõ thông tin về các quốc tịch đang có hoặc đang xin gia nhập.

Theo Trưởng ban Dân chủ, Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM Lý Ngọc Thạch, việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TPHCM ứng cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND TP khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện theo 3 bước.

Bước 1, tiến hành họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử ĐBQH, HĐND TP. Những người dự họp thảo luận về dự kiến giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử ĐBQH, HĐND TP để lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bước 2, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH, HĐND TP. Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc để lấy ý kiến đối với người ứng cử ĐBQH, HĐND TP được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc nơi làm việc. Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên.

Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử ĐBQH, HĐND TP và phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất là 2/3 tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện cử tri và phải bảo đảm có ít nhất là 70 cử tri tham dự hội nghị.

TPHCM có 16 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 2 Cử tri TPHCM bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2016

Người ứng cử ĐBQH, HĐND TP được mời tham dự hội nghị. Trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND TP không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác.

Bước 3, tổ chức Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND TP. Căn cứ vào kết quả của hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn, giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND TP làm hồ sơ ứng cử theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

MỚI - NÓNG