TKV sẽ hiệp thương giá bán than cho sản xuất phân bón

TPO - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong trường hợp có thay đổi về giá than và thời điểm áp dụng, tập đoàn sẽ thống nhất với các công ty trước khi thực hiện điều chỉnh giá.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có công văn phúc đáp ý kiến của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc về việc cung cấp than và giá bán than. 

Theo TKV thực hiện nội dung văn bản số 353 của Bộ Tài chính về việc kê khai giá bán than, ngày 23/12/2016, tập đoàn đã có Quyết định số 3005 về Ban hành giá than ở thị trường trong nước, theo đó áp dụng và điều chỉnh giá các chủng loại than và thực hiện từ ngày 24/12/2016 ở thị trường trong nước.

Để có cơ sở thực hiện, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) dự thảo Phụ lục hợp đồng năm 2016 và Hợp đồng mua bán năm 2017 gửi đến các Công  ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc để thống nhất ký kết thực hiện, đảm bảo cung  cấp đủ than cho hoạt động sản xuất của các Công ty.

Theo đề nghị của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, TKV và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ tiến hành hiệp thương về giá than bán cho sản xuất phân bón, căn cứ kết quả hiệp thương giữa hai bên. Trường hợp có thay đổi về giá than và thời điểm áp dụng, TKV sẽ thống nhất với các công ty ký kết Phụ lục hợp đồng điều chỉnh để thực hiện.

MỚI - NÓNG