Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng
Trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: TTXVN.

Họ và tên: Nguyễn Sinh Hùng

Sinh ngày: 18/1/1946.

Quê quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Dân tộc: Kinh.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/5/1977.

Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Tóm tắt quá trình công tác

Năm 1972: Tham gia cách mạng.

1972-1977: Là cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương, Bộ Tài chính.

1978-1982: Nghiên cứu sinh tại Bulgaria.

10/1986-1/1990: Chánh văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

Từ 10/1992: Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tháng 6/1996, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 11/1996, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tháng 4/2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tháng 8/2002, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XI, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tháng 4/2006, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 28/6/2006, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI được bầu giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ.

Ngày 28/7/2006: Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư ban Cán sự đảng Chính phủ. Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG