Tiếp tục làm rõ hiệu quả dự án sân bay Long Thành

Quốc hội giao Chính phủ quyết định tổng mức đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư sân bay Long Thành
Quốc hội giao Chính phủ quyết định tổng mức đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư sân bay Long Thành
TP - Chiều 26/11, với 435 đại biểu tán thành (90,06%), Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội thông qua, Nghị quyết đưa ra những quy định cụ thể liên quan tổng mức đầu tư và việc lựa chọn nhà đầu tư dự án.

Chính phủ quyết tổng mức đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư

Nghị quyết được Quốc hội thông qua quyết nghị đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Quốc hội giao Chính phủ xem xét, quyết định tổng mức đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. Trong đó bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảo đảm tổng mức đầu tư toàn bộ dự án không vượt tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Về nhà đầu tư, Nghị quyết giao Chính phủ lựa chọn theo quy định của pháp luật bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích của Nhà nước, lợi ích của quốc gia; bảo đảm sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng và sử dụng cho mục đích quân sự. Về phương án huy động vốn được thực hiện theo hướng sử dụng vốn của nhà đầu tư; không sử dụng bảo lãnh Chính phủ; bảo đảm tiến độ, tính khả thi, hiệu quả và công khai, minh bạch.

Quốc hội cho phép điều chỉnh diện tích đất cho quốc phòng từ 1.050 héc ta thành 570 héc ta dành riêng cho quốc phòng và 480 héc ta cho xây dựng kết cấu hạ tầng hàng không dùng chung quân sự và dân dụng. “Việc quản lý, sử dụng phần diện tích dùng chung thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về hàng không dân dụng; ưu tiên cho hoạt động quân sự khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”, Nghị quyết nêu rõ.

Trên cơ sở những nội dung được thông qua, Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ Giao thông - Vận tải, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương xem xét, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; trong đó, tiếp tục làm rõ các nội dung về tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội và tài chính, công nghệ, quản lý, vận hành, khai thác và đào tạo nguồn nhân lực và các cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có)… Nghị quyết cũng yêu cầu hàng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện dự án.

Thận trọng chọn lựa

Báo cáo giải trình, tiếp thu về tính chính xác của tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, tổng mức đầu tư dự án được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 94, khái toán là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD), trong đó giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng. Theo tờ trình của Chính phủ, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án là 4,779 tỷ USD. Đối chiếu với mức đầu tư theo Nghị quyết 94 thì chi phí đầu tư xây dựng giai đoạn 1 chưa vượt mức đầu tư cho phần xây lắp, nhưng nếu tính cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Nghị quyết 53 thì đã vượt.

“Tuy nhiên, tổng mức đầu tư theo Nghị quyết 94 chỉ là mức khái toán dựa trên báo cáo tiền khả thi được xác định sơ bộ, chưa dựa trên tính toán của thiết kế cơ sở và giá thực tế tại thời điểm xác định của báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngoài ra, theo báo cáo nghiên cứu khả thi, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 phải đầu tư một số hạng mục sử dụng chung cho các giai đoạn”, ông Thanh cho biết.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Xây dựng, tổng mức đầu tư dự án bao gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Do đó, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý theo hướng không ghi cụ thể số liệu tổng mức đầu tư trong dự thảo Nghị quyết mà giao Chính phủ xem xét, quyết định tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án, nhưng phải bảo đảm tổng mức đầu tư toàn dự án cả 3 giai đoạn không vượt quá tổng mức đầu tư quy định tại Khoản 3, Điều 2, Nghị quyết 94.

Về lựa chọn nhà đầu tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là công trình quan trọng cấp quốc gia, liên quan mật thiết đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh nên việc lựa chọn nhà đầu tư phải hết sức thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm cơ sở pháp lý. Luật Đấu thầu quy định rõ các hình thức lựa chọn nhà đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết quy định các nguyên tắc về quốc phòng, an ninh, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của quốc gia, bảo đảm sự quản lý của Nhà nước về hàng không dân dụng, sử dụng vốn của nhà đầu tư, không sử dụng bảo lãnh Chính phủ làm tác động đến an toàn nợ công, bảo đảm tiến độ Quốc hội đã đề ra, trên cơ sở đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm quản lý, vận hành cảng hàng không thực hiện Dự án.

MỚI - NÓNG