Có 1 kết quả :

Quốc hội giao Chính phủ quyết định tổng mức đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư sân bay Long Thành

Tiếp tục làm rõ hiệu quả dự án sân bay Long Thành

TP - Chiều 26/11, với 435 đại biểu tán thành (90,06%), Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội thông qua, Nghị quyết đưa ra những quy định cụ thể liên quan tổng mức đầu tư và việc lựa chọn nhà đầu tư dự án.