Tiếp tục đổi mới tuyên truyền về biển, đảo

Tiếp tục đổi mới tuyên truyền về biển, đảo
TP - Ngày 23/1, tại TP Vũng Tàu, Ban tuyên giáo TƯ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2007.

Năm 2007, thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo, các cơ quan chức năng và thông tấn báo chí đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng chiến lược của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển.

Hội nghị đã nhất trí tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp và cách thức tuyên truyền về biển, đảo; phát triển kinh tế kết hợp giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đảo của Tổ quốc; chủ động tuyên truyền về cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông, đồng thời kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điểm xuyên tạc, kích động và chia rẽ của các thế lực thù địch trên những vấn đề biên giới quốc gia.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm