Tiếp tục cải cách tiền lương

Tiếp tục cải cách tiền lương
TP - Chiều 22/1, tại Hà Nội, Hội nghị toàn thể lần thứ 6 BCH T.Ư Đảng (khóa X) đã bế mạc sau  9 ngày làm việc (từ 14- 22/1/2008). Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Theo thông báo của Hội nghị, BCH T.Ư Đảng đã quyết định một số chủ trương, định hướng quan trọng. Đó là: BCH T.Ư đã  ra Nghị quyết “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”.

Sự nghiệp cách mạng nước ta đòi hỏi phải xây dựng giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động cao, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, có cơ cấu đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước.

BCH T.Ư đã bầu bổ sung 3 thành viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng khóa X; nhất trí cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về việc thành lập 2 tiểu ban: Tiểu ban tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, bổ sung phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới; Tiểu ban tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020); nhất trí bổ sung Đề án tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ CNH-HĐH vào chương trình toàn khoá và sẽ trình Hội nghị T.Ư 8 xem xét, quyết định.

BCH T.Ư đã ra Nghị quyết về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Để xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ta phải tập trung, dồn sức hướng mạnh về cơ sở.

BCH T.Ư đã ra Nghị quyết về “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN để nền kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, theo đúng định hướng XHCN đòi hỏi phải có sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng và trong xã hội về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhất là về những đặc trưng định hướng XHCN của nền kinh tế; phải tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức SXKD…

BCH T.Ư đã ra Kết luận “Về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012”. Cải cách chính sách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012 được thực hiện theo các mục tiêu và quan điểm: coi việc trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; cải cách chính sách tiền lương phải tiến tới bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức sống được bằng tiền lương ở mức trung bình khá trong xã hội…

Về chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, BCH T.Ư khẳng định: Việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội phải đáp ứng đầy đủ các chức năng và vị thế của một thủ đô hiện đại; phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển vùng Hà Nội, phù hợp với các điều kiện địa lý - lịch sử - văn hoá truyền thống.

BCH T.Ư đã cho ý kiến về vấn đề này, giao Bộ Chính trị chỉ đạo thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Thí điểm “nhất thể hóa” một số chức danh  cán bộ

...Về mặt tổ chức, chúng ta phải hoàn thiện mô hình tổ chức trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở Đảng với trách nhiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; chăm lo phát triển đảng viên, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực chưa có tổ chức Đảng, chưa có đảng viên.

Thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa và thí điểm từng bước “nhất thể hóa” một số chức danh cán bộ; tạo bằng được bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. 

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng sinh hoạt của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; khắc phục tính hình thức, đơn điệu, tăng cường sức sống mới, tính chiến đấu, tính giáo dục để nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất nhận thức trong toàn Đảng.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, thực hiện tự phê bình và phê bình sâu sắc, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

(Trích phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 6)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Phong tỏa khu chung cư tại quận Bình Tân có ca mắc COVID-19

TPHCM cân nhắc thí điểm cách ly F1 tại nhà

TPO - Theo phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng, giải pháp thực hiện cách ly trường hợp F1 tại nhà là khả thi. Việc cách ly tại nhà sẽ giúp tâm lý của người bị cách ly nhẹ nhàng hơn do được ở ngay tại nhà mình cùng với người thân.
Nhiều trường hợp phát hiện ca nhiễm khi người dân đến khám sàng lọc ở bệnh viện

TPHCM: Còn những mầm bệnh len lỏi âm thầm trong cộng đồng

TPO - "Mầm bệnh hiện nay đang được đánh giá là âm thầm lây lan trong cộng đồng. Cụ thể là khi truy vết chuỗi lây nhiễm nhóm truyền giáo Phục Hưng, phát hiện những trường hợp F4, F5 trước đó đã đưa đi cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa", ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc HCDC, cho hay.