Thúc đẩy hợp tác khu vực Mekong thực chất hơn

TP - Hội nghị ACMECS 7 và CLMV 8 cùng Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Mekong (WEF- Mekong) lần này là chuỗi hoạt động đối ngoại đa phương lớn nhất của Việt Nam trong năm 2016. Mục đích của Việt Nam là thúc đẩy các lợi ích của đất nước trong hợp tác khu vực Mekong, củng cố, phát huy quan hệ truyền thống với các nước láng giềng, góp phần làm cho các cơ chế hợp tác này phát triển theo hướng thực chất hơn.  

Hôm qua, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội diễn ra các cuộc họp của quan chức cao cấp (SOM) Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) và Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 8 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 7 sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 26/10.

Cuộc họp SOM CLMV tập trung rà soát việc thực hiện các hoạt động hợp tác trong sáu lĩnh vực hợp tác ưu tiên, gồm thương mại và đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông và du lịch. Các quan chức cao cấp cũng thảo luận các biện pháp tăng cường hiệu quả hợp tác, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án chung; trao đổi cùng Ban thư ký ASEAN về cách thức phối hợp trong huy động nguồn lực cho các dự án ưu tiên của bốn nước.

Tại cuộc họp SOM ACMECS, các quan chức cao cấp đã rà soát tình hình triển khai 8 lĩnh vực ưu tiên của Kế hoạch hành động ACMECS giai đoạn 2016 - 2018 gồm: tạo thuận lợi thương mại - đầu tư, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, y tế và môi trường.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hợp tác, các cuộc họp SOM CLMV và SOM ACMECS đã thống nhất các khuyến nghị nhằm mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư giữa các nước, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ trong khu vực, phát triển các hành lang kinh tế liên quốc gia, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của lực lượng lao động, hợp tác quản lý và phát triển bền vững nguồn nước chung.

Các cuộc họp SOM cũng rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao CLMV 8, Hội nghị Cấp cao ACMECS 7; thảo luận và thống nhất về chương trình tổng thể, chương trình nghị sự hội nghị cấp cao, dự thảo các văn kiện sẽ được thông qua tại các hội nghị cấp cao.

Thắt chặt quan hệ với các nước láng giềng

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý nói rằng, việc tổ chức thành công Hội nghị ACMECS 7 và CLMV 8 cùng với Hội nghị WEF - Mekong có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam trên tất cả các mặt: chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa; vì lợi ích của chúng ta nhưng cũng vì lợi ích của các nước láng giềng anh em gắn bó mật thiết trong tiểu vùng Mekong. Tổ chức tốt các hội nghị đó cũng xuất phát từ trách nhiệm của Việt Nam đối với tất cả cơ chế hợp tác trong tiểu vùng Mekong, trong ASEAN, các cơ chế khu vực và quốc tế khác mà nước ta tham gia.

Tiểu vùng Mekong có thế mạnh đặc biệt về sản xuất nông nghiệp và là vựa lúa lớn nhất của thế giới. Khu vực này có vị trí địa lý đặc biệt, kết nối với các thị trường lớn, các nền kinh tế năng động của châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ và các nước ASEAN. Với các lợi thế như vậy, Tiểu vùng Mekong có tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất – tiêu dùng của ASEAN và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu; đóng vai trò cầu nối giao thông, thương mại, đầu tư giữa các nước phía Đông châu Á.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm