Thống đốc quyết khoản vay nước ngoài bằng VND

Thống đốc quyết khoản vay nước ngoài bằng VND
TP - Theo Thông tư vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành, doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh muốn đăng ký khoản vay nước ngoài bằng tiền đồng (VND) phải được Thống đốc xem xét, chấp thuận.

Theo quy định, Vụ Quản lý ngoại hối (NHNN) thực hiện xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi các khoản vay nước ngoài có kim ngạch vay trên 10 triệu USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương và các khoản vay nước ngoài bằng VND.

NHNN chi nhánh (nơi đi vay đặt trụ sở chính) xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi với các khoản vay nước ngoài có kim ngạch vay đến 10 triệu USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Trường hợp khoản vay nước ngoài bằng VND phải được Thống đốc NHNN xem xét, chấp thuận.

MỚI - NÓNG