Thí điểm 177 phường ở Hà Nội không tổ chức HĐND

Thí điểm 177 phường ở Hà Nội không tổ chức HĐND. Ảnh minh họa
Thí điểm 177 phường ở Hà Nội không tổ chức HĐND. Ảnh minh họa
TPO - Qúa trình thí điểm 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây của thành phố Hà Nội không tổ chức HĐND phường, mô hình tổ chức hoạt động vẫn giữ nguyên như hiện nay.

Bộ Nội vụ vừa hoàn tất dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc các quận, thị xã của thành phố Hà Nội và một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Mục tiêu thực hiện thí điểm nhằm từng bước đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách, đổi mới chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn tại thành phố Hà Nội.

Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền từ Trung ương cho chính quyền Thành phố nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thành phố trên các lĩnh vực; phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực của thành phố cho sự phát triển bền vững, thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội, hình thành Thủ đô văn minh, hiện đại, xứng đáng là đầu tầu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của của cả nước và hội nhập quốc tế; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao tính minh bạch, năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố…

Thời gian thực hiện thí điểm trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND, UBND các cấp, bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 cho đến khi Quốc hội chấm dứt thực hiện thí điểm. Tại những nơi thực hiện thí điểm, HĐND phường kết thúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày 01 tháng 6 năm 2021, UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục hoạt động cho đến khi UBND mới được thành lập.

Dự thảo nghị quyết xây dựng với 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây của thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường.

Tờ trình của Bộ Nội vụ đề xuất mô hình tổ chức chính quyền của thành phố Hà Nội, các quận, huyện, thị xã và các xã, thị trấn giữ nguyên như hiện nay. Đồng thời rà soát để bổ sung, điều chỉnh các chức năng, nhiệm vụ còn bỏ sót, các nhiệm vụ chồng chéo giữa các Sở, ngành của thành phố. Chính quyền tại các phường thuộc các quận và thị xã Sơn Tây sẽ chỉ tổ chức cơ quan hành chính là UBND, không tổ chức HĐND phường.

Về tổ chức UBND, gồm Chủ tịch và từ 1 - 2 Phó Chủ tịch, các ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. Các thành viên UBND do Chủ tịch UBND quận, thị xã bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức và đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ.

Cũng theo tờ trình, UBND phường hoạt động theo chế độ tập thể, nhưng đề cao thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND trong quản lý điều hành hành chính. Hiện tờ trình này của Bộ Nội vụ đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

MỚI - NÓNG