Thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quỹ bảo tồn di sản Huế là quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao UBND tỉnh TT-Huế trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế.

Ngày 21/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 84/2022/NĐ-CP ngày 20/10 của Chính phủ về việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.

Thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế ảnh 1
Quỹ bảo tồn di sản Huế dùng đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản. Ảnh: Đ.H

Theo đó, Quỹ bảo tồn di sản Huế là quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao UBND tỉnh TT-Huế trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí chưa đủ.

Quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh TT-Huế, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Quỹ bảo tồn di sản Huế thực hiện 6 nhiệm vụ: Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ theo quy định; Tài trợ cho các dự án, đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ; Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật liên quan; Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Công bố công khai về quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế, báo cáo tình hình thực hiện quỹ theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan; Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn tài chính của Quỹ gồm nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không bao gồm ngân sách của tỉnh TT-Huế), nguồn đóng góp, viện trợ và tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm tự nguyện hoặc tài trợ có mục đích, nguồn lãi từ tài khoản tiền gửi (nếu có), nguồn tồn dư Quỹ hàng năm, các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế ảnh 2
Quỹ bảo tồn di sản Huế trở thành một cơ chế đặc thù cấp quốc gia giúp cho việc kêu gọi các nguồn lực được đẩy mạnh hơn, đẩy nhanh tiến trình bảo tồn di sản. Ảnh: Ngọc Văn.

Quỹ được chi dùng thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế do nhà nước quản lý và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ; thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế không do nhà nước quản lý; thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế cụ thể theo yêu cầu của bên tài trợ.

Trước đó, trao đổi với báo chí liên quan việc thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, từng chia sẻ: “Hệ thống di sản của Huế rất đồ sộ, gồm cả di sản vật thể và phi vật thể, di sản thế giới, di tích quốc gia… Nhu cầu kinh phí trùng tu di tích rất lớn, nhưng khả năng cân đối nguồn lực của TT-Huế còn khó. Khi có nguồn lực từ Quỹ bảo tồn di sản Huế, địa phương sẽ chủ động hơn trong việc trùng tu, bảo tồn di sản. Đặc biệt là xử lý được các tình huống khẩn cấp đối với các công trình di tích diện nguy cấp”.

MỚI - NÓNG