Có 4 kết quả :

Công ty than Mạo Khê không ngừng đổi mới công nghệ phù hợp với điều kiện khai thác.

Chăm lo người lao động ở Than Mạo Khê

Mặc dù điều kiện khai thác ngày một khó khăn, song phát huy tinh thần đoàn kết, “Kỷ luật và đồng tâm”, Công ty than Mạo Khê luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.