Tạm dừng cấp xe ô tô cho các đơn vị nhà nước

Việc chuyển, giao ô tô sẽ được tạm dừng tới khi có quy định mới.
Việc chuyển, giao ô tô sẽ được tạm dừng tới khi có quy định mới.
TPO - Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tạm dừng cấp, chuyển ô tô công cho các đơn vị trực thuộc để đợi quy định mới.

Theo đó, trong thời gian một số văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chuẩn bị được ban hành, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, địa phương tạm dừng xem xét, giao, điều chuyển, bán xe ô tô công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án (trừ xe ô tô của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài).

Việc tạm dừng áp dụng tới khi các nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế các quy định hiện hành) có hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tạm dừng xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1/1/2018. Việc này sẽ được nối lại khi có nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyến giao có hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu tạm dừng việc xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cho tới khi có nghị định hướng dẫn.

MỚI - NÓNG