Có 1 kết quả :

Khoảng 700 hiện vật đầu tiên được trưng bày ở Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: KỲ SƠN

Tái hiện trăm năm báo chí Việt Nam

TP - Khoảng 700 hiện vật về hành trình 155 năm báo chí Việt Nam được chọn lọc từ kho tư liệu hơn 20 nghìn hiện vật, Bảo tàng Báo chí Việt Nam sẽ mở cửa đón công chúng trong vài ngày tới.