Có 6 kết quả :

Trà Vinh sẽ sáp nhập 3 phường

Trà Vinh sẽ sáp nhập 3 phường

TPO - Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Trà Vinh, tỉnh không có đơn vị cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp, nhưng có 6 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp.
Hơn 1.500 tỷ đồng thực hiện đề án kinh tế ban đêm ở Trà Vinh

Hơn 1.500 tỷ đồng thực hiện đề án kinh tế ban đêm ở Trà Vinh

TPO - UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. Tổng nhu cầu vốn để thực hiện là hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó phần lớn huy động từ xã hội hóa, các dự án cơ sở hạ tầng lớn, trọng điểm cấp tỉnh được ưu tiên đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước.