Có 17 kết quả :

Chân dung một Hà Nội

Chân dung một Hà Nội

TPO - "Chân dung một Hà Nội - Quá độ trong chuyển đổi các dạng thức quy hoạch đô thị Hà Nội" được xem như những chuyên đề nhỏ liên quan và xoay quanh các hoạt động kiến tạo, quy hoạch đô thị Hà Nội. Tác phẩm thể hiện những vận động đô thị Hà Nội và những thay đổi địa giới hành chính, dân cư đô thị Hà Nội và những mô hình cư trú...