Có 2 kết quả :

Giám đốc Công ty Lê Trung Toán đã báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2017

Xây dựng mỏ Hầm lò 1 hoàn thành kế hoạch 9.100m lò đào

Vừa qua, Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó TGĐ Tập đoàn và đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn; đại biểu Công đoàn TKV; lãnh đạo Công ty và các đại biểu đại diện các đơn vị trong Công ty...