Có 3 kết quả :

Nhiều cụm công nghiệp ở Hà Nội sắp được thành lập nhưng vẫn mang nhiều ái ngại cho các doanh nghiệp khi muốn tham gia đầu tư.

Bất thường chọn nhà đầu tư cụm công nghiệp Sóc Sơn: Không thể rút kinh nghiệm là xong!

TPO - Chuyên gia cho rằng, việc lựa chọn nhà đầu tư cho các cụm công nghiệp (CCN) cần phải minh bạch, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, cơ hội cho mọi doanh nghiệp tham gia. Nếu huyện Sóc Sơn và Sở Công Thương có sai sót thì phải đề xuất thu hồi quyết định của thành phố chứ không phải rút kinh nghiệm là xong.