Sẽ quản lý dữ liệu đào tạo tiến sĩ trong toàn hệ thống

TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, hiện nay Bộ đang hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu đào tạo tiến sĩ trong toàn hệ thống.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các cơ sở đào tạo tiến sĩ chú trọng và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn các đề tài, luận án của nghiên cứu sinh với thực tiễn, chuyển giao công nghệ cũng như công bố quốc tế; rà soát điều kiện đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, từng bước nâng cao chuẩn đầu ra tiệm cận với chất lượng đào tạo của khu vực và thế giới.

Cũng theo Bộ trưởng Nhạ, hiện nay, Bộ đang hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu đào tạo tiến sĩ trong toàn hệ thống và sẽ được công khai để tăng cường giám sát của xã hội đối với chất lượng đào tạo tiến sĩ; đang tập trung sửa đổi Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành theo hướng tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo phát huy tính tự chủ trên cơ sở điều kiện đặc thù của từng trường và từng ngành.

Tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai thông tin minh bạch của cơ sở đào tạo với xã hội; giảm bớt những thủ tục quy định mang tính hình thức, giảm thiểu thủ tục hành chính.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm