Có 9 kết quả :

Khinh hạm HMCS Fredericton của Canada

Các tàu hải quân Canada bị mất dữ liệu tuyệt mật

TPO - Trong hai năm qua, một số tàu hải quân của Canada bị mất các thiết bị lưu trữ, chứa thông tin tuyệt mật, bao gồm cả dữ liệu chiến tranh điện tử. Một cuộc điều tra nội bộ kết luận việc mất dữ liệu có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia.