Quy định mới về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên ngành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối với ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên, Thông tư mới yêu cầu tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ là có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ...

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021, quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 15/8.

Đối với chuyên viên hành chính, Thông tư mới chỉ yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Đối với ngạch thư viện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành/chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ.

Đối với ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên, Thông tư mới yêu cầu tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ là có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Với tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính, quy định mới yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Đối với ngạch chuyên viên, yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

MỚI - NÓNG