Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội, nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm

Một phiên họp của quốc hội. Ảnh minh họa: hanoimoi.com.vn.
Một phiên họp của quốc hội. Ảnh minh họa: hanoimoi.com.vn.
TP - Sáng nay, tiếp tục tuần làm việc thứ ba, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014 (phát thanh, truyền hình trực tiếp).

Cũng trong tuần, Quốc hội sẽ nghe thảo luận về một số dự án: Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Quốc hội họp riêng về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Cuối tuần, Quốc hội cũng sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tổ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; nghe Báo cáo, thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm