Phó Thủ tướng: Năm 2019 khởi công cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại Hội nghị
TPO - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, phấn đấu trong giai đoạn 2021-2030 xây dựng được ít nhất 2.000-3.000km đường cao tốc Bắc Nam. Đẩy nhanh tiến độ để trong năm 2019 phải khởi công được một dự án trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế Long Thành…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết năm 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải sáng 11/1 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, nhiệm vụ năm 2019 sẽ tạo cơ sở hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 và để chuẩn bị cho giai đoạn chiến lược 10 năm 2021 -2030; trong đó, đột phá về kết cấu hạ tầng đồng bộ là rất quan trọng.

Về nhiệm vụ năm 2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, Bộ Giao thông - Vận tải tập trung cùng các bộ, ngành tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ để huy động được các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông theo đúng mục tiêu đề ra. Đồng thời tái cấu trúc ngành Giao thông - vận tải, đặc biệt là các lĩnh vực dịch vụ vận tải, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung vào công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật liên quan đến ngành; tập trung rà soát, xây dựng, điều chỉnh quy hoạch ngành và lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch, đặc biệt phải chú ý đến tính kết nối giữa các phương thức vận tải, giữa các địa phương trong vùng, giữa vùng với hệ thống giao thông quốc gia... trên cơ sở quy hoạch chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng 10 năm (giai đoạn 2021-2030).

Phó Thủ tướng yêu cầu, kế hoạch thực hiện dự án đầu tư phải gắn với nguồn lực, xác định được dự án ưu tiên đầu tư để cân đối nguồn lực, tránh lập dự án nhưng không có tiền. Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2030 xây dựng được ít nhất 2.000-3.000km đường cao tốc. Đẩy nhanh tiến độ để trong năm 2019 phải khởi công được một dự án trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế Long Thành… Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh, phát huy mô hình phát triển giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cần chú trọng đảm bảo an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trong phạm vi trách nhiệm của ngành giao thông, phối hợp ngành công an để thực hiện có hiệu quả tốt.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị, Bộ Giao thông - Vận tải chú trọng đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; kịp thời xử lý hiệu quả vướng mắc trong quá trình thu phí hoàn vốn các dự án BOT, không để phát sinh điểm nóng, gây mất trật tự an toàn xã hội; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thu phí không dừng...

MỚI - NÓNG