Phải nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách

Đại biểu Đỗ Văn Đương. Ảnh: Như Ý
Đại biểu Đỗ Văn Đương. Ảnh: Như Ý
TPO - Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bầu cử Đại biểu (ĐB) Quốc hội và ĐB Hội đồng nhân dân sáng 15/11, ĐB Đỗ Văn Đương (TP Hồ Chí Minh) " thiết tha đề nghị", đại biểu chuyên trách phải là chuyên viên cao cấp, ghi rõ vào trong luật.

Có người ngồi bàn giấy chẳng làm gì

ĐB Đương nêu rõ, Quốc hội, Hội đồng nhân dân là những cơ quan dân cử thì trình độ học vấn cũng vô cùng, bởi vì các thành phần dân tộc, nhà sư cũng có. Nhưng quan trọng người dân tộc hay nhà sư, cũng đều là những người có trí tuệ, đại diện cho dân tộc, các thành phần trong xã hội.

Tôi thấy cần phải tìm những người đại diện cho ý chí, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, có tình cảm với nhân dân. Khi đã có tình cảm với nhân dân, tức là đại diện cho số đông thì không ngại gì vượt qua được nhóm lợi ích, không sợ thiểu số chống lại nhân dân - ĐB Đương nói.

“Quốc hội làm chính sách, tức là từng đại biểu làm chính sách, từng đại biểu bấm nút quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Cho nên, vai trò của đại biểu hết sức quan trọng ở tầm quốc gia".

"Trước đây, thầy giáo Chu Văn An dâng sớ chém các quan nịnh thần. Tôi tìm hiểu, biết được đó chính là những quan làm chính sách. Bởi vì, những chính sách không phù hợp thực tế cuộc sống, gây phương hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc thì hệ lụy rất nghiêm trọng. Cho nên, Chu Văn An đã dâng sớ để chém những quan làm chính sách”- ĐB Đương nêu gương lịch sử.

Từ dẫn chứng này, ĐB Đương cho rằng, cần phải quy định tiêu chuẩn cụ thể, đặc biệt cần phải có sự phân hóa giữa đại biểu kiêm nhiệm với đại biểu chuyên trách. Vì đại biểu chuyên trách là chuyên tâm làm chính sách, pháp luật. Đề xuất làm chính sách, pháp luật thì phải nói được, đề xuất được chính sách, thể hiện ý tưởng của mình, ý chí của Quốc hội thành văn bản quy phạm pháp luật.

“Nếu cứ nói mà không viết, không soạn thảo được, vấn đề rất hệ trọng. Cho nên, tôi thiết tha đề nghị đại biểu chuyên trách phải là chuyên viên cao cấp, ghi rõ vào trong luật. Phải có thời gian làm thực tiễn trong lĩnh vực mà mình sẽ được phân công về Ủy ban đó 15 năm. Phải từ 10 năm trở lên mới thấu hiểu được thực tiễn, mới biết được vướng mắc thực tiễn. Từ trực quan sinh động đó mà hiến kế xây dựng pháp luật".

“Đại biểu Quốc hội phải là người có tình cảm với nhân dân, vì khi đã có tình cảm với nhân dân, tức là đại diện cho số đông thì không ngại gì vượt qua được nhóm lợi ích, không sợ thiểu số chống lại nhân dân”.

ĐB Đỗ Văn Đương

"Người học cao chưa chắc đã có trí tuệ, nhiều nông dân còn chế tạo được cả xe tăng, tàu ngầm. Một số nhà khoa học ngồi trên giấy không làm được gì. Tôi cho đây là vấn đề hệ trọng. Để nâng cao được vai trò, ví trí của Quốc hội, trước hết phải nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách” – ĐB Đương tha thiết đề nghị.

Không gian lận

ĐB Đương cho biết, qua thực tiễn tìm hiểu và nghiên cứu để lựa chọn được các vị đại biểu xứng tầm với niềm tin của nhân dân, thì quy trình bầu cử, giám sát bầu cử và việc kiểm phiếu cần phải quy định chặt chẽ để bảo đảm kết quả bầu cử vô tư, khách quan và không gian lận.

Phải có chế định chặt chẽ về việc cấm bầu hộ, bầu thay, một người bầu cho cả hộ gia đình, làm cho kết quả bầu cử không chính xác.

Thứ hai, cấm những hành vi xúi giục, vận động để bầu cho người này, gạch tên người kia. Những hành vi đó vi phạm pháp luật vì không bảo đảm sự vô tư, không thể hiện ý chí, nguyện vọng của từng cử tri.

Cuối cùng, phải có cơ chế để giám sát tổ bầu cử và giám sát việc bỏ phiếu ngay trong quá trình bỏ phiếu trên thực tế, như việc xử lý số phiếu bầu còn lại trước giờ kết thúc bầu cử, để bảo đảm kết quả bầu cử vô tư, khách quan.

MỚI - NÓNG