Quốc hội hoàn tất việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh

11 loại phiếu theo từng chức danh và nhóm chức danh được phát cho đại biểu, với 3 mức tín nhiệm điền sẵn. Việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh lãnh đạo chủ chốt đã hoàn tất. Cuối giờ chiều nay sẽ công bố kết quả kiểm phiếu.

Đúng 9h, sau 30 phút được dành để ghi phiếu tín nhiệm, các đại biểu Quốc hội trở lại hội trường để bỏ phiếu. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu đầu tiên, sau đến các đại biểu thực hiện việc bỏ phiếu.

Hội trường Quốc hội được bố trí 4 hòm phiếu để các đại biểu bỏ phiếu.

Các hòm phiếu được chuyển về phòng để Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ trong khi Quốc hội chuyển sang nội dung công việc tiếp theo.

Cuối giờ chiều nay, 15/11, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu theo từng chức danh với từng mức tín nhiệm cụ thể. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu sẽ được thông qua ngay sau đó.

Trước đó, đầu buổi sáng, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh tại các đoàn đại biểu sáng qua, 14/11.

Quốc hội cũng thông qua Ban kiểm phiếu với 29 thành viên (lớn hơn nhiều so với lần lấy phiếu trước) do Huỳnh Văn Tí (Bí thư Bình Thuận) làm Trưởng ban Kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết thể hiện, có 484 đại biểu (trên tổng số 497 đại biểu) có mặt để tham gia cuộc bỏ phiếu sáng nay.

Trưởng Ban kiểm phiếu cho biết, có 11 loại phiếu phân theo từng chức vụ hoặc nhóm chức vụ, cụ thể có phiếu của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trên từng phiếu có ghi rõ họ tên kèm theo các ô tương ứng 3 mức tín nhiệm cao – tín nhiệm – tín nhiệm thấp. Đại biểu đánh dấu tích vào ô đánh giá tín nhiệm mình chọn.

Phiếu đánh dấu tích cả 3 ô, 2 ô hoặc bỏ trống cả 3 ô thì được coi là không hợp lệ nhưng chỉ không hợp lệ với phần của người bị đánh sai như thế nhưng vẫn có giá trị với những người khác.

Một số hình ảnh tại hội trường Quốc hội lần lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Như Ý.

Quốc hội hoàn tất việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh ảnh 1
Quốc hội hoàn tất việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh ảnh 2
Quốc hội hoàn tất việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh ảnh 3
Quốc hội hoàn tất việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh ảnh 4
Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG