Ông Đinh La Thăng làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nhật

Ông Đinh La Thăng làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nhật
TPO - Ngày 28/3, Hội Hữu nghị Việt - Nhật tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng được bầu làm Chủ tịch Hội.

Đại hội thông qua chủ trương đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động, gắn hoạt động Hội với việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đại hội bầu Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng làm Chủ tịch Hội, 7 phó chủ tịch và một tổng thư ký.

Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng GTVT đặt mục tiêu tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản; từ đó mở ra những cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch giữ hai nước.

Những năm qua Việt Nam luôn là đối tác quan trọng nhất của Nhật Bản tại khu vực châu Á. Trong 20 năm qua, Nhật Bản luôn là quốc gia dành vốn vay và tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam.

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực hạ tầng giao thông.

MỚI - NÓNG