Nữ ‘người dơi’ Trung Quốc cảnh báo về dịch bệnh khác do virus

Thạch Chính Lệ, Viện Virus học Vũ Hán, cảnh báo nhân loại sẽ sớm đối mặt với đại dịch tương tự COVID-19 nếu không nỗ lực hợp tác toàn cầu.