Có 85 kết quả :

“Chơi ô ăn quan” - tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh.

'Ô ăn quan' - từ châu Phi đến Việt Nam

TP - Một lần tình cờ tôi thấy quầy hàng của người châu Phi bày bán đồ chơi này kèm túi sỏi phủ véc ni rất đẹp ở hội chợ quảng cáo văn hóa châu Phi tại Paris. Tôi hỏi cách chơi. Giật mình tự hỏi sao nó giống hệt cách chơi ô ăn quan ở Việt Nam.