Ngành Tuyên Giáo tập trung sáu nhiệm vụ chính

Ngành Tuyên Giáo tập trung sáu nhiệm vụ chính
Ngày 7-2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tuyên Giáo Trung ương.

> 'Đổi giờ, vẫn ùn tắc, không có gì lạ'

Ảnh: Chinhphu.vn
Ảnh: Chinhphu.vn.

Theo báo cáo, trong năm qua, mặc dù còn có những tồn tại, hạn chế, nhưng công tác tuyên giáo đã đạt được những kết quả rất đáng kể, khá toàn diện, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cho biết, trong năm nay, ngành tuyên giáo sẽ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham mưu việc xây dựng nghị quyết của Trung ương về giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng và tổ chức công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm 2012; tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận chính trị, lý luận phê bình văn học nghệ thuật, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng...

Ban Tuyên Giáo T.Ư cũng đồng thời chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các điểm nóng, các vấn đề nhạy cảm, tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; chăm lo công tác xây dựng nội bộ ngành.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngành tuyên giáo cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị năm 2012 và các năm tiếp theo, nắm bắt đúng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, triển khai đồng bộ 6 nhiệm vụ trên một cách bài bản, có chất lượng và hiệu quả cao hơn, với nhiều hình thức, phương pháp mới phù hợp hơn.

Theo Chinhphu.vn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG