Ngân sách bội chi gần 45 nghìn tỷ đồng

Ngân sách bội chi gần 45 nghìn tỷ đồng
TP - Tổng cục Thống kê cho biết, tới ngày 15/5/2014, thu ngân sách cả nước ước đạt 326,1 nghìn tỷ đồng (bằng 41,7% dự toán năm).

Trong đó, thu nội địa 226,9 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô 42,6 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 55,3 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách từ đầu năm ước khoảng 370,9 nghìn tỷ đồng (bằng 36,8% dự toán năm). Trong đó, chi đầu tư phát triển 60,9 nghìn tỷ đồng; phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 264,9 nghìn tỷ đồng; trả nợ và viện trợ 45,2 nghìn tỷ đồng.

MỚI - NÓNG