Nâng cấp chiếu sáng đô thị

Nâng cấp chiếu sáng đô thị
TP - Kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2/9 và ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, UBND thành phố đã giao quận Hoàn Kiếm và một số đơn vị thực hiện trang trí, chiếu sáng, hoa toàn bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm trước ngày 30/8.

Sở Xây dựng, Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội kiểm tra, nâng cấp chiếu sáng trên nhiều tuyến đường hướng tâm, khu vực trung tâm. 


Đối với kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô, thành phố yêu cầu tăng cường kêu gọi xã hội hóa công tác chiếu sáng, trang trí…

MỚI - NÓNG