Nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới

Nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới
TP - Từ ngày 12/5 đến 14/5 Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng dẫn đầu đoàn công tác làm việc với ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn.

Chương trình nhằm đánh giá tình hình triển khai trong 3 năm qua tại các địa phương đồng thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn trong triển khai các nội dung, đặc biệt là cơ chế, chính sách thực hiện.

Tại hai xã Nam Tuấn (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) và Rã Bản (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn), đoàn công tác tập trung tìm hiểu những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện chương trình, rà soát, đánh giá tình hình, kết quả huy động, quản lý và sử dụng các nguồn vốn thực hiện chương trình, kết quả hỗ trợ tín dụng cho người dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và trang trại... Đoàn công tác đặc biệt quan tâm việc đối thoại với cơ sở để làm rõ những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện chương trình của các tổ chức, đoàn thể, trong đó có Đoàn thanh niên địa phương nhằm phát huy thế mạnh của tuổi trẻ khi tham gia xây dựng nông thôn mới.

MỚI - NÓNG