Năm nay sáp nhập xong Tổng Cty Cửu Long về VEC

Sau khi hoàn thành sáp nhập vào VEC, TCT Cửu Long sẽ chính thức "xóa sổ".
Sau khi hoàn thành sáp nhập vào VEC, TCT Cửu Long sẽ chính thức "xóa sổ".
TPO - Trong năm nay, Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (TCT Cửu Long) sẽ hoàn thành việc sáp nhập vào Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Sáng 15/9, Bộ GTVT đã họp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để bàn về kế hoạch và lộ trình sáp nhập TCT Cửu Long (thuộc Bộ GTVT) vào VEC (thuộc Ủy ban Quản lý vốn).

Theo lộ trình được 2 bên thống nhất, trong tháng 9 này, Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn sẽ ký thỏa thuận sáp nhập 2 doanh nghiệp, để hoàn thành việc sáp nhập trong năm nay. Thỏa thuận sẽ thống nhất nguyên tắc sáp nhập nguyên trạng các tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan của TCT Cửu Long về VEC. 

Tài sản công của các dự án, quyền và nghĩa vụ liên quan trong việc quản lý các dự án giao thông TCT Cửu Long đang quản lý sẽ được chuyển giao về Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (vừa tái lập thuộc Bộ GTVT).

Về nhân sự, dự kiến những nhân sự đang làm việc tại các công ty con của TCT Cửu Long sẽ chuyển về làm việc tại các công ty con của VEC. Nhân sự đang làm việc tại Công ty mẹ - TCT Cửu Long sẽ được xét hoặc thi tuyển vào Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

Trước đó, ngày 26/8, Thủ tướng đã ký quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ GTVT, để chuyển giao vai trò quản lý dự án giao thông từ TCT Cử Long về. Từ đó, sáp nhập TCT Cửu Long về VEC, chính thức chấm dứt hoạt động của tổng công ty này.

Tổng công ty Cửu Long được thành lập năm 2011, trên cơ sở kiện toàn từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trước đây, chủ yếu hoạt động quản lý dự án (đa số dự án đầu tư công vào giao thông), tư vấn dự án và tham gia đầu tư tại một dự án giao thông.

Năm 2019, một số nguyên lãnh đạo và cán bộ của TCT Cửu Long đã bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan tới việc nhượng quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương cho Công ty Yên Khánh.

MỚI - NÓNG